ROZEZNANIE RYNKU NR ROZEZNANIE RYNKU NR 1/POPW/1.4

ROZEZNANIE RYNKU NR ROZEZNANIE RYNKU NR 1/POPW/1.4
INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIE RYNKU NR 1/POPW/1.4 II ETAP

DOT. DOSTAWY “ZESPOŁU REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH DO PRZECHOWYWANIA

NOWYCH WYROBÓW PRODUKOWANYCH NA MAGAZYN (1 KPL.)”

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE “REGAMET” KRZYSZTOF BOROŃ,

WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach rozeznania rynkowego na dostawę zespołu regałów magazynowych w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU ROZEZNANIE RYNKU NR 1/POPW/1.4 II ETAP
ROZEZNANIE RYNKU NR ROZEZNANIE RYNKU NR 1/POPW/1.4 II ETAP

DOTYCZĄCE  DOSTAWY “ZESPOŁU REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH DO PRZECHOWYWANIA

NOWYCH WYROBÓW PRODUKOWANYCH NA MAGAZYN (1 KPL.)”

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE “REGAMET” KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na dostawę: ZESPOŁU REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH DO PRZECHOWYWANIA NOWYCH WYROBÓW PRODUKOWANYCH NA MAGAZYN (1 KPL.)  w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/18.

Szczegóły na temat rozeznania rynkowego znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

Rozeznanie rynkowe
Formularz cenowy – załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym – załącznik nr 2 do rozeznania rynkowego.