REALIZACJA PROJEKTU

Informujemy, iż przedsiębiorstwo REGAMET Sp. j K. Boroń, W. Tryba zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa “REGAMET” na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW

Cele szczegółowe :

– poszerzenie oferty firmy o dwa nowe wzory blachodachówki modułowej (w tym jeden wzór zgeometryzowany);

– poszerzenie oferty firmy o trzy wzory gąsiorów;

– wdrożenie do produkcji nowego produktu – obróbek dekarskich;

– wdrożenie innowacji procesowej (technologicznej) umożliwiającej wdrożenie do oferty nowych produktów;

– wdrożenie działań w obrębie marki (identyfikacji i wizualizacji);

– wdrożenie działań w obrębie innowacji marketingowej;

– doposażenie parku maszynowego i reorganizacja produkcji umożliwiające wdrożenie nowych produktów.

Efekty realizacji projektu:

1.Wdrożenie do oferty firmy nowego asortymentu – dwa nowe wzory blachodachówki modułowej (w tym jeden wzór zgeometryzowany); trzy wzory gąsiorów oraz obróbek dekarskich.

2.Wzmocnienie marki poprzez działania wizerunkowe i marketingowe.

3.Stworzenie strategii i planu działań promocyjnych.

Informujemy, iż przedsiębiorstwo REGAMET Sp. j K. Boroń, W. Tryba zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

  1. Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku”

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa “REGAMET” na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW

Cele szczegółowe :

– poszerzenie oferty firmy o dwa nowe wzory blachodachówki modułowej (w tym jeden wzór zgeometryzowany);

– poszerzenie oferty firmy o trzy wzory gąsiorów;

– wdrożenie do produkcji nowego produktu – obróbek dekarskich;

– wdrożenie innowacji procesowej (technologicznej) umożliwiającej wdrożenie do oferty nowych produktów;

– wdrożenie działań w obrębie marki (identyfikacji i wizualizacji);

– wdrożenie działań w obrębie innowacji marketingowej;

– doposażenie parku maszynowego i reorganizacja produkcji umożliwiające wdrożenie nowych produktów.

Efekty realizacji projektu:

1.Wdrożenie do oferty firmy nowego asortymentu – dwa nowe wzory blachodachówki modułowej (w tym jeden wzór zgeometryzowany); trzy wzory gąsiorów oraz obróbek dekarskich.

2.Wzmocnienie marki poprzez działania wizerunkowe i marketingowe.

3.Stworzenie strategii i planu działań promocyjnych.

 

Wartość projektu:  6 027 675,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 926 748,90 PLN

 

Wartość projektu:  6 027 675,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 926 748,90 PLN