Jak transportować i składować blachodachówkę przed montażem

Jak transportować i składować blachodachówkę przed montażem

Aby blachodachówka spełniała swoją funkcję, należy zadbać nie tylko o jej prawidłowy montaż. Niezbędne jest także odpowiednie składowanie oraz transport produktu. Procedura zgodna z zaleceniami producenta pozwoli nam uniknąć uszkodzeń i deformacji materiału jeszcze przed jego położeniem. W artykule wyjaśniamy, w jaki sposób przebiegać powinien transport, rozładowywanie oraz składowanie arkuszy dachowych.

Transport blachodachówki i jej rozładunek

Blachodachówki powinny być przewożone przygotowanym do tego celu środkiem transportu – takim, który umożliwia bezusterkowe załadowanie i rozładowanie towaru. Zalecanym jest także, aby taki pojazd posiadał skrzynię ładunkową, której długość dostosowana będzie do wymiarów przewożonego pokrycia dachowego (wystawanie załadunku poza obrys auta grozi uszkodzeniem materiału). Należy zadbać również o zabezpieczenie blachy przed jej przesuwaniem w trakcie transportu. Dzięki temu znacznie ograniczymy prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych, odkształceń i zadrapań powłoki antykorozyjnej.

Po przetransportowaniu blachodachówki, konieczny jest jej prawidłowy rozładunek. Zalecanym jest, aby towar wyładowywany był w opakowaniu producenta. Tę czynność wykonać można zarówno ręcznie, jak i za pomocą urządzeń mechanicznych (np. wózka widłowego, dźwigu czy suwnic). 

Jeżeli zdecydujemy się na rozładunek mechaniczny, należy sięgnąć po specjalistyczne zawiesia pasowe lub wózek z regulowaną szerokością wideł. Gdy natomiast wybierzemy rozładunek ręczny, pamiętajmy o dobraniu odpowiedniej liczby osób, a także o ochronnym stroju i grubych rękawicach. Podczas przenoszenia arkusze nie powinny przesuwać się po sobie, ponieważ grozi to uszkodzeniem powłoki zewnętrznej.

Magazynowanie i składowanie blachodachówki

Składowanie blach powinno przebiegać z dala od agresywnych materiałów i surowców przyspieszających korozję. Nie przechowujemy więc blachodachówki w otoczeniu kwasów, mokrego betonu, nawozów, substancji żrących, ługów, odchodów zwierzęcych, popiołów, dymów, pyłów oraz produktów z zawartością ołowiu czy miedzi. Zadbajmy również o ochronę towaru przed czynnikami atmosferycznymi, takimi jak śnieg, deszcz i słońce. Jeżeli materiał uległ zmoczeniu lub zawilgoceniu, przed magazynowaniem trzeba go wysuszyć.

Podczas składowania blachodachówki należy pamiętać także o tym, że blacha nie powinna być w opakowaniach dłużej niż tydzień od momentu dostawy. Po tym terminie należy usunąć zabezpieczenie. Uwaga: gdy towar został owinięty specjalną folią ochronną, która przyklejona jest do profilu blachodachówki, należy usunąć ją jeszcze w dniu dostawy. Pamiętajmy, aby tę czynność koniecznie wykonać przed składowaniem/magazynowaniem, ponieważ w innym wypadku może nastąpić zespolenie się folii z blachą. To z kolei doprowadzić może do uszkodzenia powłok lakierniczych (pojawienia się pęcherzyków lakieru odchodzących razem z folią).

Jeżeli nie mamy możliwości montażu towaru w pierwszym tygodniu od dostawy, blachę należy przechowywać w suchych, przewiewnych i zadaszonych miejscach. Dzięki temu zabezpieczymy surowiec przed skokami temperatury i wilgotności powietrza. Takie czynniki powodują bowiem zbieranie się pary wodnej pomiędzy sąsiadującymi ze sobą arkuszami blachy, czego konsekwencją mogą być ogniska korozji. Przechowując blachodachówki dwumodułowe czy panelowe ponad rekomendowany przez producenta czas (7 dni), należy zadbać także o odpowiednią odległość paneli od podłoża (minimum 20 cm). Istotne jest również przełożenie arkuszy blachy listwami dystansowymi (odległość między nimi powinna wynosić minimalnie 1 cm a maksymalnie 80 cm). Dzięki temu zapewnimy materiałowi odpowiednią cyrkulację powietrza.