T20+

Trapézový plech T20+ pripomína profil strešného panelu so stojatou drážkou. T20+ má vysoké estetické hodnoty a mimoriadne trvácne parametre.

....

Dodatočné rebrovanie na spodnej vlne profilu plechu T20 + ovplyvňuje vystuženie profilu a dodáva mu elegantnejší vzhľad.

 

...
«
»